Tình hình covid-19

Tính đến 6 giờ 30 sáng 1-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới…