LỚP ÔN LUYỆN TIẾNG NHẬT ĐẶC BIỆT

MỘT KHOÁ HỌC GIẢI QUYẾT MỌI LO ÂU

Đã học xong tiếng Nhật sơ cấp, trung cấp… nhưng bạn vẫn còn thấy lo ngại vì mình đã quên đi ít nhiều những điều đã học, hoặc sắp tới kì thi Tiếng Nhật mà bạn vẫn còn chưa đủ tự tin để làm tốt bài thi. Đến với Japanese house các bạn sẽ được tháo gỡ những lo lắng bất an đó. Bởi chúng tôi đã sẵn sàng những tài liệu tối ưu nhất để cũng cố lại tất cả những kiến thức mà các bạn đã học. Những lỗi sai thường gặp, những cấu trúc câu gần như giống nhau mà lại khác nhau, và cả những câu hỏi hay bối rối của của bạn trong tiếng Nhật sẽ được làm rõ trong khoá học.

Ngoài ra, khoá học này không chỉ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi, mà còn giúp bạn ứng dụng tiếng Nhật vào thực tế một cách trôi chảy hơn qua những những mẫu câu thực tế với cuộc sống sinh hoạt, những mẫu câu không được xuất hiện trong các giáo trình học thông thường…

Những bài kiểm tra được thực hiện trong suốt quá trình học sẽ giúp các bạn nhìn thấy rõ năng lực của mình và rút ra nhiều kinh nghiệm để làm bài thi thực tế.

Chúng tôi soạn giáo án và tổ chức khoá học này với mong muốn tiếng Nhật của các bạn ngày càng tiến bộ hơn và tự tin ứng dụng tiếng Nhật vào thực tế.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Anna 0909 575 471

151 Replies to “LỚP ÔN LUYỆN TIẾNG NHẬT ĐẶC BIỆT”

  1. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  2. To presume from actual dispatch, ape these tips:

    Look for credible sources: http://arendaizrail.com/robin/what-news-does-balthasar-bring-romeo_1.html. It’s eminent to ensure that the newscast origin you are reading is reliable and unbiased. Some examples of good sources tabulate BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Announce multiple sources to get back at a well-rounded sentiment of a precisely low-down event. This can better you return a more ideal display and escape bias. Be in the know of the position the article is coming from, as even reputable hearsay sources can compel ought to bias. Fact-check the gen with another fountain-head if a news article seems too staggering or unbelievable. Till the end of time be inevitable you are reading a known article, as news can change quickly.

    Nearby following these tips, you can evolve into a more au fait rumour reader and more wisely know the world about you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *