TỰ ĐỘNG TỪ & THA ĐỘNG TỪ

Để gỡ rối cho các bạn về cách sử dụng “tự động từ” và “tha động từ”, trong bài này Japanese House tập hợp những động từ cơ bản có kèm ví dụ để các bạn dễ hiểu về ý nghĩa của nó. Ngoài ra, cũng trong bài này có trình bày cách sử dụng của “tự động từ” và “tha động từ”. Trong đó, đồng thời ôn lại cách sử dụng và ý nghĩa của “ています”、”てあります”、”ております”。

Nếu không tải được file, xin hãy ghi vào mục bình luận bên dưới để được hỗ trợ. Ngoài ra, các bạn cũng có thể nhập những yêu cầu khác của mình để được giải đáp nhé.

218 Replies to “TỰ ĐỘNG TỪ & THA ĐỘNG TỪ”

  1. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *