「Aに出る」と「Aを出る」

「Aに出る」có nghĩa là có mặt hay xuất hiện tại vị trí gọi là A.

「Aを出る」có nghĩa là rời khỏi vị trí gọi là A.

Nghĩa là do dù là cùng một động từ「出ます」, nhưng nó sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau khi trước nó là trợ từ khác nhau. Trong bài này, Japanese house trình bày sự so sánh giữa 「Aに出る」và「Aを出る」. Trong đó, A là danh từ chỉ vị trí, địa điểm.

Mong là bài viết có thể giúp ích cho các bạn. Nếu có bất kỳ ý kiến gì liên quan đến bài viết, các bạn hãy để lại thông tin ở phần bình luận bên dưới nhé.

16 Replies to “「Aに出る」と「Aを出る」”

  1. When I read an article on this topic, bitcoincasino the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *