NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP

Ngữ pháp là nền tảng, là cơ sở để chúng ta nói đúng hay viết đúng một loại ngôn ngữ nào đó. Thường khi học ngoại ngữ, chúng ta có xu hướng quên dần những điều đã học và nhớ trước đó nếu không có sự luyện tập thường xuyên. Tiếng Nhật cũng vậy. Vì thế, nhằm giúp các bạn tiện hơn trong việc nhìn lại một cách tổng quát phần ngữ pháp đã học, Japanese house thống kê lại toàn bộ phần ngữ pháp sơ cấp trong tiếng Nhật theo từng dạng thức của động từ. Hy vọng sẽ giúp ích cho việc ôn tập của các bạn.

Trường hợp không tải được file dữ liệu xin các bạn vui lòng để lại thông tin ở phần bình luận bên dưới để được hướng dẫn.

2 Replies to “NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP”

  1. What a post I’ve been looking for! I’m very happy to finally read this post. 카지노사이트 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *