Giới thiệu về Japanese House

Tên thương mại:JAPANESE HOUSE
Tên gọi khác:日本語教室
Ngày thành lập:16.03.2019
Mục tiêu hoạt động:
  1. Đào tạo tiếng Nhật
  2. Giao lưu văn hoá Nhật-Việt
  3. Biên dịch tài liệu Nhật-Việt
  4. Thông dịch Nhật-Việt
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Hoàng Trang (Tên gọi khác : Anna)
Địa chỉ hoạt động: 42/14/29, Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, TP.HCM.
Hotline: 0909-575-471
Email:  hu***************@gm***.com
Facebook: https://www.facebook.com/trang.huynhhoang.1