Phương châm hoạt động

“CHĂM HỌC – CHĂM LÀM – CHIA SẺ – YÊU THƯƠNG.”
「勤勉・共有・気配り」

1Nơi chúng ta có thể thoả sức học theo kiểu mà ta muốn.
自分の希望に合わせて教えてもらうことができるところ。
2Nơi không có khoảng cách giữa thầy và trò.
先生と生徒を区別しないところ。
3Nơi nuôi lớn những ước mơ.
夢を実現できるところ。
4Nơi tìm thấy niềm vui học tiếng Nhật.
楽しく日本語を勉強することができるところ。
5Nơi gặp gỡ và giao lưu văn hoá Nhật – Việt.
日本&ベトナムの文化交流のところ。
6Nơi mà bạn luôn được tôn trọng và yêu mến.
愛敬されるところ。
7Nơi hội tụ những người tử tế.
親切な人が集まっているところ。