TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

ビジネス日本語にチャレンジ

Đây là những thử thách tiếng Nhật dành cho các bạn đã học hết tiếng Nhật trung cấp. Qua những câu đố vui này, mong là các bạn sẽ tìm thấy được niềm vui cũng như sự thích thú trong việc học và giao lưu trao đổi tiếng Nhật. Những câu đố được đưa ra ở đây, chắc chắn sẽ giúp ích cho các bạn thật nhiều trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, nếu các bạn có câu nói hay trong tiếng Nhật, cũng mong các bạn chia sẽ để mọi người cùng nhau học hỏi nhé.

チャレンジ1:次の文の…………に入れるのに最も良いものを1~4の中から一つ選んでください。(1.間違えたりすると、2.間違えたとはいえ、3.間違えたにしても、4.間違えたからには)

約束の時間をうっかり………………..、取引先の信用さえ、一度に失うことがある。(正解:1)

156 Replies to “TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *