NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT 「AながらB」HAY「AてB」

「A ながら B」được dùng khi muốn diễn đạt hành động A và hành động B đồng thời cùng diễn ra song song với nhau. Trong khi đó, 「A て B」được dùng với ý nghĩa là hành động B được thực hiện trong trạng thái A. Ngoài ra, A trong 「A ながらB」là động từ mang nghĩa tiếp diễn tại thời điểm nói, còn A trong 「A て B」là động từ mang nghĩa chốc lát và đã kết thúc tại thời điểm nói. Để làm rõ hơn cho điều này, chúng ta cùng xem các tình huống được thể hiện dưới dạng hình ảnh và câu mẫu bên dưới.

238 Replies to “NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT 「AながらB」HAY「AてB」”

  1. Your writing is perfect and complete. safetoto However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

  2. Начав правильно питаться, я искал хороший пресс для масла. ‘Все соки’ предложили отличный вариант. Теперь я могу делать свежее масло прямо у себя дома, что гарантирует его качество. https://blender-bs5.ru/collection/maslopressy – Пресс для масла помог мне вести здоровый образ жизни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *